Gymnasievalet

Ungdomar

Här hittar du information och länkar som rör gymnasievalet. Om du inte hittar vad du söker kan du alltid kontakta din studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifter finns här.

Gymnasieskolans program

Det finns 18 nationella program inom gymnasieskolan (i Sverige). Förutom dessa 18 program, som är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program, finns introduktionsprogram (IM, där man läser om man ej blir behörig till nationellt program), särskilda varianter av program, riksrekryterande utbildningar, idrottsutbildningar, lärlingsutbildningar och spetsutbildningar.

Nedan följer en lista över de nationella programmen. Ibland väljer skolor att kalla programmen för något annat namn, även om de i grunden är ett av nedanstående nationella program.  

Yrkesprogram:

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet  (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
 • Hantverksprogrammet (HV)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)
 • Naturbruksprogrammet (NB)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Högskoleförberedande program:

 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Utbud i Uddevalla

De flesta nationella gymnasieprogram finns i någon variant i Uddevalla. Utbudet kan variera från år till år. Besök gymnasieskolornas hemsidor (länkar nedan) för aktuellt utbud eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Behörighet till gymnasiets program

För att vara behörig till gymnasiets nationella program och särskilda varianter måste du ha minst E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. För behörighet till yrkesprogrammen krävs dessutom att du har minst E i fem ytterligare ämnen. Till de högskoleförberedande programmen krävs att du dessutom har minst E i nio ytterligare ämnen (varav SO-ämnena ska ingå för behörighet till Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Ekonomiprogrammet och NO-ämnena ska ingå till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.)

Du konkurrerar med ett så kallat meritvärde om platserna på gymnasiet. Detta värde får du genom att omvandla dina betyg till siffror. E= 10, D= 12,5, C= 15, B= 17,5, A= 20. 16 betyg räknas om du ej läser moderna språk. Läser du moderna språk så räknas detta med och då blir det 17 betyg som räknas samman.

Ansök till gymnasiet

Ansöker till gymnasiet gör du via internet. På sidan antagning.fyrbodal.se klickar du dig vidare och loggar in för att göra ditt gymnasieval. Inloggningsuppgifter skickas ut av Antagning Fyrbodal i december. Ansökan görs i december-januari. Sista dagen för ansökan brukar vanligtvis vara 1:e februari, men detta datum kan variera något från år till år. Under våren, brukar det finnas möjlighet att ändra i sitt val om man önskar, en sk. justeringsperiod. Det är dina vårterminsbetyg som avgör om du kommer in på sökt program. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kan du logga in via antagning.fyrbodal.se och läsa samt svara på från slutet av juni. För exakta datum gällande ditt gymnasieval läs på antagning.fyrbodal.se eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Informera dig

Det är viktigt att du och dina föräldrar/vårdnadshavare själva aktivt söker information och tar del av de informationstillfällen som erbjuds, för att ditt gymnasieval ska bli så bra som möjligt. Under höstterminen och delvis under vårterminen ges flera chanser till information och det bästa är om du kan ta del av de flesta av dessa tillfällen. Bland annat så ordnar skolorna i Uddevalla mässor på Torp och i Agnebergshallen och öppna-hus på skolorna. Vid dessa tillfällen har du och dina föräldrar/vårdnadshavare möjlighet att träffa elever och personal från gymnasieskolorna och ställa frågor samt kolla in skolans lokaler. Du kommer också att få hem informationskataloger från olika gymnasieskolor och program, som det är bra att kolla igenom så att du inte missar något intressant. Din studie- och yrkesvägledare kommer också att informera dig om gymnasievalet vid olika tillfällen. Det finns också möjlighet att ”skugga” på ett gymnasieprogram. Då följer du en klass på programmet under en skoldag. Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig att fixa med detta. Funderar du på att studera någon annanstans än i Uddevalla så kan du söka information om utbildningar och skolor i hela landet via till exempel Skolverkets webbplats.

Film om gymnasieskolan

Skolverkets film om gymnasieskolan och de nationella programmen ger en bra översikt inför ditt gymnasieval.

Länkar

Allmänt om gymnasieskolan:

 • Skolverkets sida Utbildningsguiden med information om gymnasieskolans program och utbud i Sverige.

Lokal gymnasieinfo:

Bra att veta:

Förslag på sidor