Utbildning, arbetsliv och prao

Här hittar du information och framförallt länkar som rör eftergymnasial utbildning, sommarlovspraktik, arbetsmarknad och prao.

Jobbar

Prao

Alla de kommunala grundskolorna har prao (praktisk arbetslivsorientering) vid ett eller flera tillfällen under år 8-9. Prao ger dig en inblick i arbetslivet. Du får kunskaper om ett eller flera yrken och får känna på hur det är att arbeta, med allt vad det innebär.

Få en praoplats

Du kan söka praoplats via www.praktikplatsen.se. Din studie- och yrkesvägledare kommer att informera dig om när sidan är öppen för ansökan för eleverna från din skola. Platserna i praktikplatsen.se lottas ut. Du kan också välja att söka en egen praoplats. Du ska då inte ta kontakt med de ställen som finns sökbara i praktikplatsen.se, vill du ha en sådan plats söker du via praktikplatsen.se. Att ta kontakt med arbetsgivare (via besök eller telefon) är bra träning inför framtida anskaffning av extrajobb/sommarjobb.

När man letar praoplats kan man tänka på lite olika sätt: antingen kan man försöka hitta en plats inom ett arbetsområde som man vill prova på inför framtida gymnasie- och yrkesval. Eller så kan man försöka få en plats på ett ställe där man tror att man skulle kunna få ett extrajobb eller sommarjobb framöver. Det kan vara bra att se över det nätverk av vuxna som finns runt en, när man söker praoplats. Kanske finns det någon granne eller vän till dina föräldrar som har ett arbete du tycker skulle vara roligt att praoa på? Vill du ha tips kring praon, låna telefon för att söka praoplats, har frågor kring praktikplatsen.se osv. är du välkommen till din studie- och yrkesvägledare.

Försäkring

Under praoperioden gäller den ordinarie skolförsäkringen.

Lunch under prao

Under praon kan du äta på alla kommunala grundskolor i Uddevalla. Har du nära från din praoplats till en skola och önskar äta där, anmäler du detta till din studie- och yrkesvägledare.

Om du inte äter på en skola har du möjlighet att ansöka om ersättning (12kr/närvarande dag) efter avslutad prao. E-tjänst för ansökan och mer info hittar du här.

Busskort

Du har också möjlighet att ansöka om tillfälligt busskort under praon om du inte redan har skolbusskort eller får skjuts på annat sätt till praon. Busskortet gäller enbart för Uddevalla kommun. Väljer du prao utanför kommunen får du lösa transport på egen hand. Kontantersättning för bensin eller dylikt utgår aldrig. Ansökningsblankett hittar du här. Word, 77.9 kB. Blanketten lämnas till skolans administratör inom angiven tid, i god tid innan praon.

När har jag prao?

Praoperioderna infaller vid olika tidpunkter på de olika skolorna i kommunen. Din studie- och yrkesvägledare och din/a klassföreståndare/mentor/er kommer att informera dig om vad som gäller för just din praoperiod.

Det är viktigt att du, dina föräldrar/vårdnadshavare och handledare på praoplatsen är införstådda med vad som gäller för praon. När du skaffar en egen praoplats kommer du att få med dig en praoblankett som ska skrivas under av handledaren på praoplatsen. På praoblanketten finns också kortfattad information om elevens och praoplatsens ansvar under praon, regler som ska följas osv.

Du kan också läsa mer om lagar och regler för ungas arbete på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sommarlovspraktik

Uddevalla kommun brukar under våren erbjuda elever som gått ur år 9 (och år 1 på gymnasiet) möjligheten att ansöka om sommarlovspraktik. Detta är inte regelrätt arbete utan praktik och de som får en plats får en timersättning. Platserna lottas ut bland de som sökt. Ansöker gör man via Uddevalla kommuns hemsida och ansökan brukar vara öppen några veckor någon gång i februari-april. Dessa datum skiljer sig åt från år till år, kolla därför in på hemsidan för aktuell information eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

 

Länkar

Om arbetsliv, arbetsmarknad och yrken:

Arbetsförmedlingens hemsida med info och prognoser om arbetsmarknad och yrken

Arbetsmiljöverkets hemsida med regler och lagar om hur du som är ung får arbeta

Sacos hemsida med info om olika yrken

Framtid.se med info och filmer om olika yrken

LO’s hemsida med info för dig som ska ut på/ansöka till ditt första jobb

Alla studiers hemsida med info om löner, yrken och prognoser

Uddevalla kommuns hemsida om kommunal sommarlovspraktik

Praktikplatsen.se administrerar praon på din skola

Om eftergymnasiala studier:

Uddevalla Vuxenutbildning med info om studier för vuxna på grund-, gymnasial och eftergymnasial nivå

Folkhögskolor i Sverige med info om att studera vid folkhögskola på gymnasial och eftergymnasial nivå samt utbildningsutbud osv.

Yrkeshögskolor i Sverige med info om att studera på eftergymnasial nivå vid yrkeshögskola samt utbildningsutbud

Universitets- och högskolerådets hemsidor Studera.nu och Antagning.se med info om eftergymnasiala studier vid högskola och universitet, utbildningsutbud, ansökan

Förslag på sidor