Gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledaren ger dig vägledning och stöd när det gäller både din nuvarande eller kommande utbildning, yrken och arbetsliv. Under gymnasietiden får du vid flera tillfällen välja kurser som du ska läsa senare under utbildningen och då är det viktigt att kunna diskutera hur dessa val påverkar dina möjligheter i framtiden.

Studie- och yrkesvägledarna ansvarar för information och vägledning inför studie- och yrkesval, enskilt och i grupp, samt har hand om individuella studieplaner för dig som elev.

Läs mer på gymnasiets studie- och yrkesvägledningssida

Högskola och universitet

Förslag på sidor