Söka och Lära

Söka och värdera

Att söka relevant och tillförlitlig information kan vara svårt och tidskrävande. Biblioteken erbjuder undervisning och handledning i bland annat informationssökning, källkritik och referenshantering i syfte att stärka din informationskompetens.

 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Agnebergsbiblioteket,

agnebergsbiblioteket@uddevalla.se

Biblioteket Agneberg

Östergatan 12 

Uddevalla

Funktionsbrevlåda Biblioteket Östrabo,

ostrabo-biblioteket@uddevalla.se

Biblioteket Östrabo

Kämpegatan 36 

Uddevalla