Söka och Lära

Söka och värdera

Att söka relevant och tillförlitlig information kan vara svårt och tidskrävande. Biblioteken erbjuder undervisning och handledning i bland annat informationssökning, källkritik och referenshantering i syfte att stärka din informationskompetens.

 

Förslag på sidor