Digitala resurser

Våra elever får tillgång till ett antal digitala resurser under sin studietid. Förutom möjlighet att låna en dator får våra elever bland annat tillgång till Google Suite, Inläsningstjänst, NE Skola, Landguiden mm.

Nedan finner du mer information om digitala resurser som finns tillgängliga för våra elever på samtliga utbildningar. På varje utbildning finns också ytterligare digitala resurser för våra elever.


chromebook

Elevdator

Elever som studerar hos oss har möjlighet att låna en elevdator under sin studietid.

vklass logga

Vklass

Skolans lärplattform där vi samlar kunskapsbedömningar, närvaro, planeringar.

vklass logga

Biblioteket på webben

Här kan du söka i bibliotekens samlingar och låna om och reservera medier. Här finns också stöd och hjälp om informationssökning och källkritik

G Suite

Google Suite for Education

Samarbetsverktyg för elever och personal.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst

Inlästa läromedel och skönlitteratur.

Landguiden

Landguiden

Erbjuder heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer

NE Skola

NE Skola

NE erbjuder digitala kunskapstjänster och läromedel för elever och lärare

UTV5

UTV5

En tjänst för utvärdering och kvalitetsarbete i skolan. Används för regelbundna enkäter inom Uddevalla gymnasieskola i arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kontakt

Conny Holm, samordnare

+46 522‑69 69 44

conny.holm@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Alma Jonsson, it-pedagog

+46 522‑69 68 46

alma.jonsson@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor