Elevdator

Elever vid Uddevalla gymnasieskola har möjligheten att låna en dator under sin studietid. De flesta av skolans program använder Chromebook medan man på några av våra utbildningar använder PC. För att låna en dator behöver eleven och vårdnadshavare ta del och godkänna elevkontraktet för digital utrustning.

Lånet är frivilligt och det finns möjlighet att använda egen, privat utrustning, om eleven så önskar. Skolan erbjuder ett öppet trådlöst nätverk för elever som tar med sig egen utrustning. Enda kravet är att datorn kan installera webbläsaren Chrome. Vi har dock ingen möjlighet att installera licensierade programvaror på privat utrustning. Ska datorn användas i provsituationer är det inte heller säkert att privat utrustning fungerar. Elever som går på program som kräver sådan programvara (ex CAD eller Photoshop) rekommenderas att låna en dator av skolan.

Kontakt

Conny Holm, samordnare

+46 522‑69 69 44

conny.holm@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Alma Jonsson, it-pedagog

+46 522‑69 68 46

alma.jonsson@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor