Elevkontrakt digital utrustning

 

Alla elever som går på Uddevalla gymnasieskola behöver godkänna skolans riktlinjer för användning av digital utrustning, lån av läromedel, elevskåp med mera.

  1. OBS! Läs riktlinjer för datorlån samt lån av skåp.
  2. a) Vårdnadshavare godkänner riktlinjer med BankID här
    b) Saknar du BankID. Skriv ut avtalet ovan samt skriv under. Eleven behöver ta med sig det underskrivna avtalet vid utlämningstillfället.
  3. Alla elever med giltig undertecknat avtal kan låna en dator vid datorutlämningen.Förslag på sidor