G Workspace for Education (GWFE)

Google

Google Suite är en molntjänst som erbjuder ett antal tjänster anpassade för skolan. Verktygen i G Suite är ett stöd i lärprocessen och gynnar all form av kommunikation, samarbete och gemensamt lärande för lärare och elever. Dessutom kan G Suite användas som en del av ett formativt arbetssätt i undervisningen där lärare och elever enkelt kan ge och få feedback. I Google Drive får elever och personal obegränsat med lagringsutrymme.

Apparna i G Suite fungerar på alla typer av enheter som smarta telefoner, läsplattor och datorer. Webbläsaren Chrome rekommenderas för full funktion. I webbläsaren loggar du in på ditt konto.

Logga in

Du som är elev och tidigare gått i kommunal grundskola fortsätter använda samma Google-konto som på din tidigare skola. Alla dina filer och inställningar finns sparade. Nya elever i Uddevalla kommun får inloggningsuppgifter av sin lärare.

Reference School

Kontakt

Alma Jonsson, it-pedagog

+46 522‑69 68 46

alma.jonsson@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor