NE Skola

NE Skola

Nationalencyklopedin Skola erbjuder lärare och elever interaktiva läromedel, uppslagsverk, filmer, ordböcker baserat på värdeneutrala och vetenskapliga principer.

I skolans nätverk är elever och lärare automatiskt inloggade på https://www.ne.se/. Utanför vårat nätverk loggar man in via Vklass och trycker på länken i verktygsfältet.

Förslag på sidor