Margretegärde

Elevhälsoteam Margretegärde

Skolsköterska

Dag Jönsson
0522-69 69 94

Kuratorer

Katarina Björketun
0522-69 58 36

Program: Gymnasial Lärlings Utbildning (GLU)

Sabina Johansson
0522-69 75 40

Program: Introduktionsprogrammen

Gunilla Holm
0522-69 75 43

Program: Introduktionsprogrammen

Specialpedagoger

Anette Emausson
0522-69 75 33

Program: Introduktionsprogrammen,
Gymnasial Lärlings Utbildning (GLU)

Annika Belfrage
0522-69 58 66

Program: Introduktionsprogrammen

Studie- och Yrkesvägledare

Sofie Pelas Nilsson
Telefon: 0522-69 84 85

Program: Gymnasial Lärlings Utbildning (GLU)

Sara Schöldström
0522-69 69 48

Program: Studieverkstad Blå