Östrabo 1

Kurator

Hannele Lidén
Program NA, TE
0522-69 74 19

Sara Snapp
Program IN, VO
0522-69 68 74

Skolsköterska

Ulrika Dahlquist
Program NA, TE, VO
0522-69 74 23

Lisbeth Sköld
Program IN
0522-69 74 73

Specialpedagog

Astrid Ahlsén
Program IN, VO
0522-69 75 46

Anna Hellman
Program NA, TE
0522-69 74 60

Studie- och Yrkesvägledare

Hanna Lindblad
Program IN, NA, TE
0522-69 74 22

Sara Schöldström
Program VO
0522-69 69 48

Förslag på sidor