Uddevalla gymnasieskola

Ambassadörer i Europaparlamentet

Det övergripande syftet med ambassadörsskolorna - som finns i alla EU-medlemsländer - är att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet som genomförs i maj 2019. Under våren kommer bland annat Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S), Fredrick Federley (C) och Anna Maria Corazza Bildt (M) till Uddevalla, tack vare detta arbete.

- Att Uddevalla gymnasieskola nu är ambassadörsskola ger stora möjligheter för våra elever att möta EU-politiker, och det är fantastiskt bra för att skapa ett intresse. Det är ett lågt valdeltagande till Europaparlamentet vilket är ett stort bekymmer. Samtidigt kan 65 procent av de beslut som fattas i kommunen härröras till beslut tagna i Europaparlamentet, så vi påverkas i allra högsta grad av EU, säger Marie-Louise Klevestedt, lärare samt skolambassadör för EU på Uddevalla gymnasieskola.

Juniorambassadörernas uppdrag är att informera om EU och väcka nyfikenhet hos alla gymnasieelever i Uddevalla. I biblioteket på Agneberg finns redan en infopoint med veckans aktuella EU-fråga och juniorambassadörerna kommer även att vara synliga runtom på Agneberg. Bland annat ska de lyfta olika frågor som kan intressera ungdomar och de ska även göra projektarbeten under våren.

- Det ska bli jätteroligt! Nu när vi börjar jobba mer med EU-frågor inser vi hur mycket vi kan påverka genom att rösta. Det är 500 miljoner invånare i EU som påverkas av Europaparlamentets beslut, säger en av juniorambassadörerna.

Eleverna är övertygade om att de kommer att få stor nytta av sina kunskaper och många är intresserade av praktik eller volontärarbete inom EU.

I mars åker Uddevallas juniorambassadörer till Bryssel för att träffa politiker från Europaparlamentet, EU-kommissionen samt från sociala och ekonomiska kommittén. Eleverna kommer då att få en bredare insyn i hur de olika politiska grupperna i parlamentet arbetar och vilka frågor de driver. I april träffas lärare från de olika ambassadörsskolorna i Bryssel för att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Och den 9 maj, på Europadagen, arrangeras en temadag för hela Uddevalla gymnasieskola. Då kommer Europaparlamentarikerna Anna Hedh, Fredrick Federley och Anna Maria Corazza Bildt till Uddevalla.

Diplomeringen av Uddevalla gymnasieskola till ambassadörsskola skedde nyligen vid en officiell ceremoni i Stockholm i Europahuset där EU-minister Ann Linde medverkade.

Mer information om ambassadörer

Kontakt

Ing-Marie Lagnéus-Schröder, +46 522‑69 53 28

Lärare

ing-marie.lagneus@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA