Erasmus+

eTwinning logo

Projekt inom Erasmus+

Strategiskt partnerskap skola KA2 (2år) Projekttitel: Who is knocking at my door? Koordinator: Tuna Anadolu Saglik Meslek Likesi (Istanbul) Ansvarig rektor: Cecilia Kjerstadius, Samhällsprogrammet och Spint Kontaktperson: Georgia Wilhelmsson

Partnerländer: Turkiet(Istanbul), Belgien(Antwerp), Frankrike(Saint Quentin), Sverige(Uddevalla), Grekland(Argalasti), Tyskland(Hamburg), Spanien(Alicante), Italien(Rom).

Syftet med projektet var att vidga vyerna mot Europa och omvärlden, att få en ökad förståelse för andra kulturer, att förhindra avhopp från skolan, att arbeta med internationella relationer, att hitta strategier för elever med annan bakgrund så att de kan lyckas bättre med sina framtida studier, att förbättra språkkunskaperna, att arbeta i team, att lära sig mer om IKT och användandet av digitala verktyg, att få ett ökat självförtroende med mera.

Alla deltagare besökte de olika partnerskolorna under det tvååriga projektets gång som startade höstterminen 2014 och avslutades vårterminen 2016. Åtta studiebesök med en veckas varaktighet vardera ägde rum och både lärare och elever var delaktiga. Man jobbade med integration, utanförskap, rasism, tolerans, respekt, kulturell integritet, etik och moral, fördomar, stereotyper, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter och mycket mer. Dessa ämnen behandlades via föreläsningar, workshops , diskussioner och studiebesök. Vid varje skolbesök visade alla deltagande elever upp sina arbeten som bestod av en affisch, en uppsats, en kortfilm och en powerpoint presentation, det vill säga fyra arbeten per skola och arbetsspråket var engelska.

Det tvååriga projektet är nu avslutat och slutrapporteringen blev godkänd av Universitet och Högskolerådet i februari 2017. Under projektets gång har 40 mobiliteter genomförts med både lärare och elever från Uddevalla Gymnasieskola. Projektet ledde till ett mycket gott samarbete mellan partnerländerna och utvärderingarna som genomfördes under projektets slutskede visade på positiva enkätsvar från alla inblandade. Det stora nätverk samt vänskapsbanden som bildades kommer med sannolikhet att bestå i framtiden.

Kontakt

Georgia Wilhelmsson, +46 522‑69 68 91

Lärare

georgia.wilhelmsson@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA