Kraftigt ökade anslag till Erasmus-projekt från och med 2021

Börja planera redan nu inför kraftigt ökade Erasmus-anslag inför 2021.

Universitets- och högskoleverket/UHR har kraftigt ökat anslagen till Erasmus projekt from 2021. Börja redan nu att prenumerera på www.utbyten.se, för att bekanta dig med deras spännande projekt!

Prenumera på Universitets och högskolerådets (UHR)-hemsida för löpande nyheter om aktuella Erasmus-projekt. År 2021 kommer anslagen att 3-dubblas, passa på att bekanta dig med UHR’s utbud i god tid!

För mer info kontakta Ing-Marie Lagnéus.


Kontakt

Ing-Marie Lagnéus-Schröder, +46 522‑69 53 28

Lärare

ing-marie.lagneus@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA