Gymnasiekontoret

Avdelningschef

Stefan Einarsson

Stefan Einarsson
Telefon 0522-69 68 53

Biträdande avdelningschef

Susanne Anderberg

Susanne Anderberg
Telefon 0522-69 75 39

Enhetschef administrativ

Eva Niklasson Grundberg

Eva Niklasson Grundberg
Enhetschef elevadministration
Telefon 0522-69 68 55

Kristina Nilsson

Agneta Gimbringer
IT-administration
Telefon 0522-69 69 39

Ekonom

Ulrika Lundgren

Ulrika Lundgren
Ekonom
Telefon 0522-69 68 54

Samordnare

Marie Isaksson

Marie Isaksson
Ekonomi/IKE/e-fakturor
Telefon 0522-69 69 04

Marie Pettersson Högesjö

Marie P-Högesjö
Personal/Antagning
Telefon 0522-69 68 50

Handläggare

Helen Bernhardsson

Annalena Andersson
Personal/Antagning
Telefon 0522-69 68 51

Anna-Karin Stigefors

Anna-Karin Stigefors
Elevresor/VFU/Personal
Telefon 0522-69 56 19

Kristina Nilsson

Kristina Nilsson
Ekonomi/Elevresor/Inackordering
Telefon 0522-69 74 71

Kontorsvaktmästare

Torbjörn Hallberg

Torbjörn Hallberg
Telefon 0522-69 68 56

Kontakt

Funktionsbrevlåda Gymnasiet

gymnasiet@uddevalla.se

Östergatan 18A
451 30 Uddevalla

Förslag på sidor