Frånvaroanmälan och ledighetsansökan för elever

Frånvaro- sjukanmälan ska göras samma dag som insjuknandet före klockan 08.30 av vårdnadshavare eller av den sjuke om han/hon fyllt 18 år.

Frånvaroanmälan görs via Edlevo

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs via Edlevo i god tid innan ledigheten. Mentor beviljar kortare ledigheter och samråder med rektor vid längre ledighet.

Eleven har alltid ansvar för att hämta in förlorad undervisningstid.

Manual för ledighetsansökan

Förslag på sidor