Uddevalla gymnasieskola

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan för elever

Frånvaro- sjukanmälan ska göras samma dag som insjuknandet före klockan 08.30 av vårdnadshavare eller av den sjuke om han/hon fyllt 18 år.

Frånvaroanmälan (för samtliga program/skolhus) sker via inloggning i Vklass eller telefon:

010-888 70 50

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs på blanketten som lämnas till mentor i god tid innan ledigheten. Mentor beviljar kortare ledigheter och samråder med rektor vid längre ledighet.

Eleven har alltid ansvar för att hämta in förlorad undervisningstid.

Blankett ledighetsansökan Pdf, 229.1 kB.