Skolstart 2018

 

Här finns viktig information för inför skolstarten höstterminen 2018.

Schema för Uddevalla gymnasieskola

Här finns uppropstiderna för läsåret 2018.

Alla elever som påbörjar studier vid Uddevalla gymnasieskola behöver ha ett undertecknat avtal för godkännande av regler för användning av skolans digitala tjänster och utrustning samt lån av läromedel, dator och elevskåp. Eleven och vårdnadshavare behöver ta del och godkänna avtalet. Gå till sidan för elevdatorkontrakt och följ instruktionerna för att godkänna avtalet.

Läsårstider för skolåret 2018-2019.

Information från skolhusen

Agneberg

ABC Agneberg 2018-2019

 

Sinclair

ABC Akademi Sinclair 2018-2019

 

Östrabo 1

Uppstartsinformation Östrabo 1 2018-2019

Information elever TE - Räknare

 

Östrabo Y

ABC Östrabo Y 2018-2019

Kalender läsåret 2018-2019

Uppstartsinformation Industriprogrammet 2018-2019