Till blivande studenter

Kära blivande studenter

Studentdagen är en händelse att se fram emot med glädje och förväntan. Det är en tid för firande, samhörighet och minnen för livet. För att se till att denna dag förblir minnesvärd på bästa möjliga sätt, är det viktigt att alla deltagare förstår och respekterar de regler som satts upp för dagen:

Här är några viktiga riktlinjer att följa för att säkerställa en trevlig och trygg studentdag för alla:

  • Respektera skolans personal: De som arbetar på skolan är här för att se till att studentdagen går smidigt och säkert. Var vänlig och samarbetsvillig gentemot dem. Inga former av tutor, visselpipor eller smällare får användas i skolans lokaler. Lyssna på personalens anvisningar och följ deras instruktioner.
  • All alkoholförtäring i skolan och på skolans område är förbjuden: Om du som elev uppvisar berusning fattar skolans personal beslut om att du får avbryta skoldagen och hämtas av en anhörig. Skoldagen är rök- och drogfri.
  • Respekt för medelever och andra: Var medveten om dina handlingar och ord. Förhindra kränkande beteenden eller uttalanden gentemot personal eller studenter eller någon annan som deltar i evenemanget. Visa hänsyn och vänlighet mot alla.
  • Ansvarsfullt beteende på flaken: Om du deltar på flaket, se till att du och dina vänner uppträder ansvarsfullt och säkert. Undvik att göra något som kan skada dig själv eller andra. Det som skrivs och sägs på flaken får inte vara kränkande mot andra.
  • Respekt för allmän egendom och miljö: Håll vår stad ren och snygg genom att undvika att skräpa ner eller förstöra offentlig egendom. Respektera den miljö vi befinner oss i och se till att dina handlingar inte skadar den. All form av konfetti är förbjuden i och utanför skolan samt på utspringsplatsen av miljöskäl.
  • Följ lokala lagar och förordningar: Var medveten om och följ de lagar och regler som gäller i det område där studentdagen äger rum. Att bryta mot lagen kan få allvarliga konsekvenser för dig och dina vänner.
  • Tänk på att du inte bara representerar dig själv denna dag - utan även din familj och hela Uddevalla gymnasieskola. Du ska kunna minnas denna dag med glädje. Vi vill alla vara stolta över dig denna dag!
Studentmössa

Genom att följa dessa regler och visa respekt för varandra och din omgivning kan vi tillsammans göra studentdagen till en positiv och minnesvärd upplevelse för alla. Tack för din medverkan och ha en fantastisk studentdag!

Tillsammans gör vi dagen fantastisk!

Med vänliga hälsningar
Uddevalla gymnasieskola