Uppropstider HT2017

Välkommen till höstterminen 2017

Uppropstider för årskurs 1, 2 och 3 läsåret 17/18 Måndag 21 augusti

Agneberg

Årskurs 1:

 • BF Barn och fritidsprogrammet åk 1: Aulan 12:00
 • EK Ekonomiprogrammet åk 1: Aulan 12.00
 • HA Handels och administrationsprogrammet åk 1: Aulan 12:00
 • RL Restaurang och livsmedelsprogrammet åk 1: Aulan 13:00
 • GLUAG HT Hotell och turismprogrammet, NB Naturbruksprogrammet och RL Restaurang och livsmedelsprogrammet: Aulan 13:00
 • Samhällsvetenskapsprogrammet åk 1: Aulan 11:30
 • SPINT åk 1: Aulan 11:30

Årskurs 2:

 • BF åk 2: Aulan 09:00
 • EK åk 2: Aulan 09:00
 • HA åk 2: Aulan 09:00
 • GLUAG åk 2: Aulan 09:40
 • RL åk 2: Aulan 09:40
 • SA och SPINT åk 2: Aulan 08:30

Årskurs 3:

 • BF åk 3: Salar som anslås i skolan 08:30
 • EK åk 3: Salar som anslås i skolan 08:30
 • HA åk 3: Salar som anslås i skolan 08:30
 • GLUAG åk 3: Aulan 10:20
 • RL åk 3: Aulan 10:20
 • SA och SPINT åk 3: Salar som anslås i skolan 08:30

Akademi Sinclair:

Årskurs 1:

 • Akademi åk 1 ES Estetiska programmet 17: Konsertsalen på Sinclair 11:00

Årskurs 2 och 3:

 • Akademi åk 2: 09:00 i konsertsalen, info även i Vklass
 • Akademi åk 3: 09:00 i konsertsalen, info även i Vklass

Margretegärde

Årskurs 1-3:

 • GLU-MA Gymnasial lärlingsutbildning åk 1: 09:00 Sal 835, våning 3 på Margretegärde
 • GLU MA åk 2: 10:00 Sal 835, våning 3 på Margretegärde
 • GLU åk 3: 11:00 Sal 835, våning 3 på Margretegärde
 • IM: Eleverna som ska gå på IM kommer att kallas till introduktionssamtal i augusti för att planera nästa läsår. Kallelse till introduktionssamtal skickas i början på augusti.

Östrabo 1

Årskurs 1:

 • NA Naturvetenskapsprogrammet åk 1:11:00 Östrabo Aulan
 • TE Teknikprogrammet åk 1: 11:00 Östrabo Aulan
 • VO Vård och omsorgsprogrammet åk 1: 11:00 Östrabo Aulan

Årskurs 2:

 • NA åk 2: 10:00 Östrabo Aulan
 • TE åk 2: 10:00 Östrabo Aulan
 • VO åk 2: 10:00 Östrabo Aulan

Årskurs 3:

 • NA åk 3: 09:00 Östrabo Aulan
 • TE åk 3:09:00 Östrabo Aulan
 • VO åk 3: 09:00 Östrabo Aulan

Östrabo Y​

Årskurs 1:

 • EE El och energiprogrammet åk 1: 09:00 Hörsalen Östrabo Y
 • HV Hantverskprogrammet åk 1: 09:00 Hörsalen Östrabo Y
 • EST Estetiska programmet åk 1: 09:00 Hörsalen Östrabo Y
 • Gymnasial lärling EE och HV åk 1: 09:00 Hörsalen Östrabo Y
 • BA Bygg och anläggningsprogrammet åk 1: 10:00 Hörsalen Östrabo Y
 • VF VVS och fastighetsprogrammet åk 1: 10:00 Hörsalen Östrabo Y
 • FT Fordon och transportprogrammet åk 1: 11:00 Hörsalen Östrabo Y
 • IN Industritekniska programmet åk 1: 10:30 Hörsalen Östrabo Y

Årskurs 2 och 3:

 • IN åk 2 och 3: Industrihallen 9:00
 • EE, HV, ESMID och GLUÖY åk 2 och 3:
  8:30 på respektive avdelning med elevansvarig lärare
 • FT åk 2: 11:30 Hörsalen Östrabo Y
 • FT åk 3: 08:30 på respektive avdelning med elevansvarig lärare
 • BA åk 2 och 3: 08:30 på respektive avdelning med elevansvarig lärare
 • VF åk 2 och 3: 08:30 på respektive avdelning med elevansvarig lärare