För vägledare

Skuggning

Är en spännande möjlighet för elever som känner dig osäkra på vilket gymnasieprogram som passar dem bäst.

Att skugga innebär att eleven följer en gymnasieelev under en dag, är med på lektioner och upplever hur det är att vara elev på just det program man är intresserad av.

Skuggningslista

Medicinskt SYV

Glöm inte den medicinska sidan av ditt yrkesval!

Har du någon gång besvärats av till exempel astma, eksem, hösnuva eller ryggont?
Har du nedsatt syn eller hörsel?
Har du defekt färgsinne?

Vid skolans hälsoundersökningar kan dessa problem diskuteras och även i samband med valet till gymnasieskolan.

Kontakta skolsköterskan/skolläkaren.
Studie- och yrkesvägledare hjälper gärna till med vägledning.

Viktigt information inför gymnasievalet för elever med hälsoproblem.

Läs mer:

Medicinsk SYV

Jobba frisk