Uddevalla gymnasieskola

Kort programguide

Din guide till gymnasieprogrammen

Här hittar du våra program, de olika inriktningarna och vad som händer efter din examen. Du kan också se vilka inriktningar på yrkesprogrammen som erbjuds som skolförlagt och/eller gymnasial lärlingsutbildning.

Yrkesprogram För att vara behörig till de tolv yrkesprogrammen krävs att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare fem ämnen – vilka fem ämnen som helst.

Väljer du att läsa ett yrkesprogram har du möjlighet att läsa kurser så du får högskolebehörighet.

Högskoleförberedande program För att vara behörig till de sex högskoleförberedande programmen krävs att du har godkänt betyg i svenska/ svenska om andraspråk, engelska och matematik. Dessutom måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, och vilka dessa ämnen varierar beroende på vilken program du väljer:

För Ekonomiprogrammet (EK) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska fyra av de godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapliga programmet (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska tre av de godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet [BF]

En utbildning för dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du läser exempelvis hälsopedagogik, lärande och utveckling och pedagogiskt ledarskap.

Inom programmet finns två inriktningar:

• Fritid och hälsa (skolförlagt)

• Pedagogiskt och Socialt arbete (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du kunskaperna som behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du kan bland annat arbeta som idrottspersonal, stödassistent, elevassistent eller barnskötare.

Bygg- och anläggningsprogrammet [BA]

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Du lär du dig om byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnation och renovering.

Inom programmet finns fem inriktningar:

• Anläggningsfordon (skolförlagt)

• Husbyggnad (skolförlagt och lärling)

• Mark och anläggning (skolförlagt och lärling)

• Måleri (skolförlagt och lärling)

• Plåtslageri (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du kunskaperna som krävs för att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kan bland annat arbeta som golvläggare, murare, träarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare, bergarbetare eller byggnadsplåtslagare.

El- och energiprogrammet [EE ]

Utbildningen riktar sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig om produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik.

Inom programmet finns en inriktning:

• Elteknik (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du rätt kunskaper för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller elinstallation.

Fordons- och transportprogrammet [FT]

En utbildning för dig som är intresserad av tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Du lär dig om funktion, konstruktion och service av fordon eller godshantering och säkerhet inom transport. Du läser till exempel fordonsteknik, maskinell godshantering och lackeringsteknik.

Inom programmet finns fyra inriktningar:

• Karosseri och lackering (lärling)

• Lastbil och mobila maskiner (skolförlagt)

• Personbil (skolförlagt och lärling)

• Transport (skolförlagt)

Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel billackerare, lastbilsförare, personbilsmekaniker, terminalarbetare eller bilskadereparatör.

Försäljning och serviceprogrammet [FS]

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av handel och försäljning. Du lär dig om varuflöden, affärsutveckling och marknadsföring. Du läser till exempel information och kommunikation, försäljning och kundservice. Programmet saknar inriktningar men du har möjlighet att välja olika karriärspaket.

Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken eller administrativa yrken. Du kan bland annat jobba som projektadministratör, redovisningsassistent, butikssäljare, inköpare eller orderadministratör.

Hantverksprogrammet [HV]

Ett program för dig som tycker om att arbeta praktiskt och kreativt. Du lär dig om olika hantverksprocesser, att utveckla och tolka dina idéer, och om olika former av företagande. Exempel på ämnen du läser är entreprenörskap, hantverkskunskap samt tradition och utveckling.

Inom programmet finns fem inriktningar:

• Finsnickeri (lärling)

• Florist (lärling)

• Frisör (skolförlagt och lärling)

• Hår- och makeupstylist (skolförlagt och lärling)

• Modedesign (skolförlagt och lärling)

• Övriga hantverk (lärling)

Efter examen har du fått en grundläggande yrkesutbildning inom produktion, reparation och service inom vald inriktning. Du kan till exempel jobba som båtbyggare, inredningssnickare, urmakare, sömmerska, skomakare eller keramiker.

Hotell- och turismprogrammet [HT]

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av service och bemötande, men också av olika människors traditioner och sociala och kulturella behov. Du lär dig om olika kommunikationssätt, marknadsföring, planering och organisation och läser ämnen som service och bemötande och engelska.

Inom programmet finns en inriktning:

• Hotell och konferens (lärling)

Efter examen har du kunskaperna som krävs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turistnäringen. Du kan arbeta i reception, på resebyrå eller med mässor, turistinformation, guidning, bokning, försäljning och upplevelser.

Industritekniska programmet [IN]

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av industriteknisk produktion. I utbildningen lär du dig om hela den industriella tillverkningsprocessen, hur utrustningen fungerar och hur produkternas kvalitet kan säkras. Du läser till exempel industritekniska processer, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Inom programmet finns två inriktningar:

• Produkt och maskinteknik (skolförlagt och lärling)

• Svetsteknik (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du kunskaperna för att arbeta inom bland annat driftsäkerhet, produktframställning, svetsning och maskinell materialbearbetning. Möjliga yrken är processoperatör, livsmedelstekniker, svetsare, produktionstekniker eller laboratorietekniker inom den kemiska industrin.

Naturbruksprogrammet [NB]

Programmet passar dig som är intresserad av djur och natur och vill lära dig mer om arbete inom exempelvis jordbruk, skogsbruk eller djurvård. Under utbildningen lär du dig om hur naturen kan brukas på bästa sätt sett ur både ett ekonomiskt och ett hållbart perspektiv. Du läser till exempel biologi, entreprenörskap och naturbruk och får möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap.

Inom programmet finns fyra inriktningar:

• Hästhållning (lärling)

• Djurvård (lärling)

Efter examen kan du jobba inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Möjliga yrken finns inom djurvård med inriktning mot djursjukvård, skogsvård, trädgård, lantbruksmaskiner, skogsmaskiner och hästskötsel med inriktning mot ridning.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet [RL]

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om att laga mat och som är intresserad av hur man producerar och hanterar livsmedel. Under studierna lär du dig bland annat om restaurangbranschens olika grenar. Du läser till exempel livsmedels- och näringskunskap och service och bemötande.

Inom programmet finns två inriktningar:

• Bageri och konditori (skolförlagt och lärling)

• Kök och servering (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel som bagare eller konditor, kock, servitris eller butikssäljare inom färskvaror och delikatesser.

VVS- och fastighetsprogrammet [VF]

En utbildning för dig som är intresserad av tekniska system i olika typer av fastigheter. VVS står för värme, ventilation och sanitet och är en stor bransch inom byggsektorn. Du får lära dig om olika värme- och ventilationssystem men också om drift, underhåll och förvaltning av fastigheter. Du läser till exempel el-lära, systemuppbyggnad, värmelära samt verktygs- och materialhantering.

Inom programmet finns tre inriktningar:

• Fastighet (lärling)

• Kyl- och värmepumpsteknik (skolförlagt och lärling)

• VVS (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du grundläggande kunskaper för att arbeta inom vald inriktning, till exempel som fastighetsskötare, industrimontör, fastighetsvärd eller isoleringsmontör.

Vård- och omsorgsprogrammet [VO]

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. I utbildningen lär du dig om människans kropp och tankar men också hur man bemöter människor på ett bra sätt. Du läser till exempel hälsopedagogik, människors hälsa, medicin och psykologi. Du har också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier.

Specialiseringar

• SOS och Internationellt arbete (skolförlagt och lärling)

• Hälsa och Friskvård (skolförlagt och lärling)

• Funkis och Socialt arbete (skolförlagt och lärling)

Efter examen kan du exempelvis arbeta inom hemtjänst, på sjukhus eller vårdcentral. Exempel på yrkesområden är akutsjukvård, hemsjukvård, psykiatri, barn- och ungdomssjukvård samt äldrevård. Möjliga yrken är ambulanssjukvårdare, barnmorska, kurator eller tandsköterska.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet [EK ]

Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi samt hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och psykologi.

Inom programmet finns två inriktningar och en specialisering:

• Ekonomi

• Juridik

• SPINT - Ekonomiinriktning, Engelska och internationalisering

Efter examen kan du läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar inom ekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen. De kan till exempel handla om folkrätt, civilekonomi, straffrätt, internationell rätt, statistik eller arbetsmarknadskunskap och management. Möjliga yrken är jurist, fastighetsmäklare, eller revisor – och du är också väl rustad för att starta ett eget företag.

Estetiska programmet [ES]

Riktar sig till dig som är intresserad av att uttrycka dig konstnärligt och funderar över kulturens och människans roll i samhället. Du lär dig att tolka konst och kultur, att arbeta skapande och att kommunicera tankar och idéer genom estetiska uttryck. Du läser ämnen som konst och kultur, estetisk kommunikation samt konstarterna och samhället.

Inom programmet finns fem inriktningar:

• Bild och formgivning

• Dans

• Estetik och media

• Musik

• Teater

Efter examen kan du läsa vidare inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden som kulturvetenskap, historia, språk, kommunikation, dans, arkitektur, design, musik och formgivning. Möjliga yrken är art director, fotograf, musiker eller producent på radio och tv.

Naturvetenskapliga programmet [NA ]

Det naturvetenskapliga programmet riktar sig till dig som är intresserad av vetenskap och matematik. I utbildningen lär du dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier. Du läser till exempel matematik, fysik och kemi.

Inom programmet finnstvå inriktningarna och en specialisering:

• Naturvetenskap

• Naturvetenskap och samhälle

• Nordens Ark, specialisering

Efter examen är du förberedd för att plugga vidare främst inom naturvetenskap, matematik och teknik, exempelvis farkostteknik, lantmäteri, biomedicin, medicin och elektroteknik. Typiska yrken är biolog, civilingenjör eller läkare.

Samhällsvetenskapsprogrammet [SA]

Riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk.

Inom programmet finns två inriktningar och en specialisering:

• Beteendevetenskap

• Samhällsvetenskap

• SPINT - Samhällsinriktning Engelska och internationalisering

Efter examen kan du plugga vidare främst inom samhällsvetenskap, exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, beteendevetenskap eller pedagogik. Möjliga yrken är administratör, lärare, samhällsvetare eller journalist.

Teknikprogrammet [TE]

Riktar sig till dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling. I utbildningen får du bland annat lära dig om hur teknik kan användas för att utveckla nya produkter inom olika områden. Du läser till exempel teknik, fysik och kemi.

Inom programmet finns fem inriktningar:

• Design och produktutveckling

• Informations- och medieteknik

• Produktionsteknik

• Samhällsbyggande och miljö

• Teknikvetenskap

Efter examen kan du plugga vidare främst inom teknik- och naturvetenskap eller liknande områden. Det kan handla om arkitektur, konstruktion, medieteknik, produktionsledning, produktutveckling, samhällsbyggnad och miljöteknik. Några möjliga yrken är arkitekt, dataspelsutvecklare och programmerare.