Träffa oss 2023

Öppet Hus - höst 2023

Lördagen 18 november kl 10:00 - 14:00 är du välkommen att besöka vår gymnasieskola och våra skolhus: Agneberg, Sinclair, Östrabo 1 samt Östrabo Y.

Skuggningar

Skuggningarna startar tidigast vecka 45 på programmen. Skuggning bokas via SYV på den skolan eleven tillhör.

Mer information

2024 nästa gång,

Gymnasiedag - Uddevalla gymnasieskola

Tisdagen den 1? november kl 09:15-11:15 eller 12:15-14:15. Elever från årskurs 9 bussas till Uddevalla för att besöka utbildningsprogram och våra skolhus; Agneberg, Sinclair, Östrabo 1 och Östrabo Y.

Mer information

2024 nästa gång,

Utbildningsmässa på Torp köpcentrum

Onsdagen den 2? oktober kan du träffa oss på Torp köpcentrum, guldentrén kl 17:00-20:00.

Mer information

Mässa

Förslag på sidor