Alternativ studieväg - ES, FS

Alternativ studieväg för: Estetiska programmet - Bild och formgivning och Försäljnings- och serviceprogrammet

Denna studieväg är ett komplement till de utbildningar Uddevalla gymnasieskola erbjuder på Estetiska programmet och Försäljnings- och Serviceprogrammet och riktar sig till dig som har behov av särskilda stödinsatser och undervisning i mindre grupp.

Väljer du denna studieväg läser du Estetiska programmet - Bild och formgivning eller Försäljning- och serviceprogrammet på ett annat sätt. Du läser samma kurser som ingår i programmet men vilken årskurs du läser kurserna kan skilja sig åt. Den inriktning du kan läsa inom Estetiska programmet (ES) är Bild och formgivning. Mer information om innehållet i respektive program finns på programmets sidor.

Undervisning och lärande sker i små grupper i anpassad och lugn miljö. Som elev har du utökad möjlighet till stöd av specialpedagog, speciallärare och ungdomskonsulent som är kopplade till utbildningen. Personalen har stor erfarenhet av samarbete med habilitering, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri), LSS (Lagen om stöd och service) med flera.

Du söker Alternativ studieväg på samma sätt som andra utbildningar. Du måste söka med Fri Kvot och bifoga dokumentation som styrker AST/NPF. Kraven för behörighet är de som gäller för respektive program. Det kommer att ske en individuell prövning utifrån diagnos/utredning inom till exempel AST eller NPF (autismspektrumtillstånd/ neuropsykiatriska funktionshinder). En överlämning kommer att ske mellan avlämnande skola och Uddevalla Gymnasieskola. Vi kommer att ha tät kontakt med dina vårdnadshavare.

Förslag på sidor