Anpassad gymnasieskola

Körning med häst och vagn eller sulky

Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska anpassade skolan. Anpassad gymnasieskola ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevallas anpassade gymnasieskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

Läs mer om anpassad gymnasieskola

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola sker via Antagning Fyrbodal.

Elevhälsoteam

Vi jobbar på alla program och skolhus på anpassad gymnasieskola.

  • Rektor: Ulf Nilsson
  • Enhetschef: Nina Södergren
  • Skolsköterska: Katarina Nielsen
  • Socialpedagog: Sabiha Dahlquist
  • Socialpedagog: Sofie Andersson
  • Specialpedagog: Elin Sarbring
  • Kurator: Cecilia Bäck
  • Studie och yrkesvägledare: Carin Svensson
Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Nina Södergren

Nina Södergren

Katarina Nielsen

Katarina Nielsen

Sabiha Dahlquist

Sabiha Dahlquist

Sofie Andersson

Sofie Andersson

Elin Sarbring

Elin Sarbring

Cecilia Bäck

Cecilia Bäck

Carin Svensson

Carin Svensson

Kontakt

Ulf Nilsson, rektor

+46 522-69 74 10

ulf.nilsson@uddevalla.se

Barn och utbildning

451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor