Anpassad gymnasieskola

Körning med häst och vagn eller sulky

Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig, frivillig skolform och riktar sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada som gör att man inte har förutsättning att klara gymnasieskolans kunskapskrav. Inom Uddevalla anpassad gymnasieskola finns möjlighet att välja mellan sju nationella progran och ett individuellt program.

Anpassad gymnasieskola utgår från varje elevs förutsättningar och fördjupar och utvecklar elevernas kunskaper. Eleven förbereds för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Yrkes. Det individuella programmet finns på Agneberg och på Malögården.

Efter avslutad utbildning på nationella programmen och individuella programmet får eleverna ett gymnasieintyg som beskriver vad man läst i anpassad gymnasieskola. Intyget beskriver vilka ämnen eller ämnesområden man har läst och betyg eller bedömning.

Läs mer om anpassad gymnasieskola

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola sker via Antagning Fyrbodal.

Elevhälsoteam

Vi jobbar på alla program och skolhus på anpassad gymnasieskola.

  • Rektor: Ulf Nilsson - Nationella programmen
  • Rektor: Marcus Uppström - Indivella programmet
  • Rektor bit. Annika Rydén
  • Skolsköterska: Katarina Nielsen
  • Socialpedagog: Sabiha Dahlquist
  • Socialpedagog: Sofie Andersson
  • Specialpedagog: Elin Sarbring
  • Kurator: Cecilia Bäck
  • Studie och yrkesvägledare: Carin Svensson
Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Marcus Uppström

Marcus Uppström

Annika Rydén

Annika Rydén

Katarina Nielsen

Katarina Nielsen

Sabiha Dahlquist

Sabiha Dahlquist

Sofie Andersson

Sofie Andersson

Elin Sarbring

Elin Sarbring

Cecilia Bäck

Cecilia Bäck

Carin Svensson

Carin Svensson

Kontakt

Ulf Nilsson, rektor

+46 522-69 74 10

ulf.nilsson@uddevalla.se

Barn och utbildning

451 81 Uddevalla

Kontakt

Marcus Uppström, rektor

+46 522-69 72 13

marcus.j.uppstrom@uddevalla.se

Barn och utbildning

451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor