Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska anpassade skolan. Anpassad gymnasieskola ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevallas anpassade gymnasieskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

Läs mer om anpassad gymnasieskola

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola sker via Antagning Fyrbodal.

Elevhälsoteam

Vi jobbar på alla program och skolhus på anpassad gymnasieskola.

  • rektor Ulf Nilsson
  • kurator Cecilia Bäck
  • skolsköterska Kate Trygg
  • specialpedagog Krstina Hilmerson
  • studie och yrkesvägledare Carin Svensson
  • socialpedagog Sofie OlaussonUlf Nilsson

Ulf Nilsson

Cecilia Bäck

Cecilia Bäck

Kate Trygg

Kate Trygg

Sofie Olausson

Carin Svensson

Carin Svensson

Kristina Hilmerson

Kristina Hilmerson

Kontakt

Ulf Nilsson, rektor

+46 522-69 74 10

ulf.nilsson@uddevalla.se

Barn och utbildning

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor