Individuella program

Elever "rockar sockor", visar fram sina strumpor som alla har olika färger.

Utifrån Anpassad gymnasieskolas läroplan och kursplan utformar vi tillsammans med dig, din utbildning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar. Hos oss läser du efter olika ämnesområden.


Individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Ett ämnesområde kan innehålla delar från andra ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan som beskriver undervisningen och vad du ska lära dig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren dina kunskaper utifrån “Grundläggande kunskaper” och “Fördjupade kunskaper”.

Ämnesområdesplaner från Skolverket

Bildspel ämnesområden

Behöver du mer utmaningar i dina studier kan du läsa kurser eller ämnen som finns på anpassade gymnasieskolans Nationella program. Rektor bestämmer vad du kan kombinera. När du slutar får du ett bevis för anpassad gymnasieskola som beskriver vad du har läst.

Vi tycker att det är viktigt att få uppleva och lära i vardagsmiljöer. Det innebär att undervisningen sker i skolan, ute i naturen eller i samhället. Individuella programmet har en hel del praktiskt arbete. Du får även stöd med att utveckla din kommunikation. Utifrån dina förutsättningar och din utveckling får du sedan möjlighet att hitta en sysselsättning som passar dig efter gymnasiet. Målet är också att du ska förbereda dig för ett meningsfullt vuxenliv.

Information med bildstöd

Mer information

Förslag på sidor