Individuella program

Elever "rockar sockor", visar fram sina strumpor som alla har olika färger.

Utifrån Anpassad gymnasieskolas läroplan och ämnesområde utformar vi tillsammans med dig, din utbildning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar. Hos oss läser du efter olika ämnesområden.

I det Individuella programmet i anpassad gymnasieskola går det elever från år 1, 2, 3 och år 4 i samma klass. Undervisningen sker i den egna klassen man kan även vara i grupper med elever från andra klasser för att det ska bli så bra som möjligt för varje elev. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar som fördelas på fyra år.

Vi har skola på Agneberg och på Malögården.

Individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Ett ämnesområde innehåller delar från andra ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan som beskriver undervisningen och vad du ska lära dig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren dina kunskaper utifrån “Grundläggande kunskaper” och “Fördjupade kunskaper”.

Ämnesområdesplaner från Skolverket

Bildspel ämnesområden

Behöver eleven mer utmaningar i studier kan man läsa kurser eller ämnen som finns på anpassade gymnasieskolans Nationella program. Rektor bestämmer vad du kan kombinera. När eleven slutar får eleven ett bevis för anpassad gymnasieskola som beskriver vad man har läst.

Vi tycker att det är viktigt att få uppleva och lära i vardagsmiljöer. Det innebär att undervisningen sker i skolan, ute i naturen eller i samhället. Individuella programmet har en hel del praktiskt arbete. Utifrån dina förutsättningar och din utveckling får du sedan möjlighet att hitta en sysselsättning som passar dig efter gymnasiet.

Målet med utbildningen är att alla elever ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt för att delta i sammhällslivet.

Information med bildstöd

Mer information

Förslag på sidor