Nationella program

Elev bakar i köket och kavlar ut deg

På Östrabo Y finns dessa program:

  • Fastighet, Anläggning och Byggnation
  • Fordonsvård och Godshantering
  • ​Hantverk och Produktion

På Agneberg finns följande program:

  • Skog, mark och djur (lärlingsutbildning)
  • Administration, Handel och Varuhantering (lärlingsutbildning)
  • Hotell, Restaurang och Bageri
  • Hälsa, Vård och Omsorg

Anpassad gymnasieskolas nationella program erbjuder yrkesutbildningar. Undervisningen sker i ett lugnt tempo, anpassat efter varje elevs förmåga.

Det är också möjligt att vara inskriven i anpassad gymnasieskola och läsa vissa kurser på ett 3-årigt gymnasieprogram, under förutsättning att eleven har de förutsättningar som behövs.

I åk 3 och 4 utgörs minst 22 veckor av arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

I samtliga program ingår de anpassad gymnasieskolegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap.

Alla elever i åk 4 har kursen Hem- och konsumentkunskap som ger eleverna förberedelse för vuxenlivet.

Utöver detta gör varje elev ett individuellt val.

Du är välkommen att besök oss eller att prova på/skugga på de program du tycker verkar intressanta. Din klassföreståndare eller studie- och yrkesvägledare kan ta kontakt med Anpassad gymnasieskola och bestämma en prova-på-tid för dig.

Mer information

Förslag på sidor