Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Förskola, skola och fritidshem

Detta är inriktningen för dig som vill arbeta med barn.
Den pedagogiska inriktning ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem och om att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden. I den pedagogiska inriktningen läser vi kurser som Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet och Specialpedagogik.

Du får möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och växer in i samhället, socialiseras, samt får en inblick i olika teorier om detta. Du läser också om hur olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt kan gynna individers utveckling och möjlighet till delaktighet.

Efter utbildningens slut kan du arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare, elevassistent. Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till förskollärare eller lärare.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning pedagogiskt arbete
Programfördjupning skolförlagt
Programfördjupning lärling
Övrigt

Kontakt

Kajsa Årebo Balsanius, +46 522‑69 68 72

Studie och yrkesvägledare

kajsa.arebo-balsanius@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA