Uddevalla gymnasieskola

Socialt arbete

Socialt arbete

Människor i behov av stöd

Detta är inriktningen för dig som vill arbeta med människor, antingen barn, ungdomar eller vuxna inom olika sociala yrkesområden. Den sociala inriktningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om hur människor och samhället formar varandra med fokus på beteendevetenskap. Du kommer läsa kurser som sociologi, socialt arbete, etnicitet och kulturmöten, grundläggande vård och omsorg samt specialpedagogik 2.

I den sociala inriktningen pratar vi mycket om hur människor fungerar och hur värderingar och normer skapas och påverkar oss. Du får också lära dig hur specialpedagogiska insatser och alternativa kommunikationssätt kan användas för ökad inlärning och delaktighet.

Efter utbildningens slut kan du arbeta som assistent inom olika typer av boenden, personlig assistent eller inom daglig verksamhet. Inriktningen ger dig även en bra grund för studera vidare till lärare, socialpedagog eller socionom.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Socialt arbete
Programfördjupning skolförlagt
Övrigt