Husbyggnad

Husbyggnad

På inriktningen Husbyggnad får du under ditt första år pröva på olika grundläggande moment inom husbyggnad. Därefter väljer du att inrikta dig mot snickeri, betong eller mureri. På specialiseringen mot snickeri lär du dig de träarbetstekniker som förekommer vid byggnation till exempel stommar, fasader och inredningssnickerier. Specialiseringen mot betong innebär att du lär dig armera, gjuta och efterbehandla betong. Specialiseringen mot mureri lär dig grundläggande moment inom muraryrket. Du lär dig att mura med tegel och storblock, putsning, samt sätta kakel och lägga klinker. På alla specialiseringar får du med dig en verktygslåda.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Husbyggnad
Programfördjupning Skolförlagt
Programfördjupning Lärling
Övrigt

Förslag på sidor