Husbyggnad

Elev bygger en detalj vid skolarbete på bygg- och anläggningsprogrammet, bild

På inriktningen Husbyggnad får du under ditt första år pröva på olika grundläggande moment inom husbyggnad. Därefter väljer du att inrikta dig mot snickeri, betong eller mureri. På specialiseringen mot snickeri lär du dig de träarbetstekniker som förekommer vid byggnation till exempel stommar, fasader och inredningssnickerier. Specialiseringen mot betong innebär att du lär dig armera, gjuta och efterbehandla betong. Specialiseringen mot mureri lär dig grundläggande moment inom muraryrket. Du lär dig att mura med tegel och storblock, putsning, samt sätta kakel och lägga klinker. På alla specialiseringar får du med dig en verktygslåda.

Husbyggnad som lärling på GLU, Inriktning

Husbyggnad som lärling på GLU passar dig som vill börja göra praktik (apl) på en byggfirma redan första terminen. Husbyggnad Inriktningen passar dig som vill jobba med alltifrån att renovera en charmig sommarstuga till armering av husgrund vid bygget av en ny sporthall eller byggandet av den arkitektritade villan. Du får yrkeskunskaper så att du efter utbildningen kan jobba som bland annat byggnadssnickare, betongarbetare, murare, plattsättare eller golvläggare.

Att gå en lärlingsutbildning innebär:

  • Två dagar i skolan och tre dagar på jobbet - oftast hittar vi en apl-plats (praktikplats) på din hemort Teoretiska ämnen i lärlingsklass med lärlingar från olika yrkesprogram
  • Att du skaffar dig en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet
  • Att du börjar din inriktning redan år ett
  • Att du börjar apl (praktik) efter ca sex veckor med skolförlagd grundutbildning
  • Att din yrkeslärare har regelbunden kontakt med dig och apl-handledaren för att planera, följa upp och bedöma din utbildning
  • Att du varje vecka har du en lektion med yrkesteori på skolan tillsammans med din yrkeslärare

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Husbyggnad
Programfördjupning Skolförlagt
Programfördjupning Lärling
Övrigt

Förslag på sidor