Plåtslageri

Elev blir undervisad om plåtslageri vid skolarbete på bygg- och anläggningsprogrammet, bild

På inriktningen Plåtslageri erbjuds specialiseringarna byggnadsplåt och ventilation. Som byggnadsplåtslagare lär du dig att göra hela ”plåttak” med fina detaljer som ventilationshuvar, hängrännor och stuprör, men också att tillverka och montera ventilationskanaler.

Som ventilationsplåtslagare arbetar du med att tillverka kanaler samt montage av dem, luftmängdsmätning samt service av ventilationsaggregat ingår också i en ventilationsplåtslagares vardag.

Plåtslagare arbetar både vid nybyggnationer och vid ombyggnader av äldre hus.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Plåtslageri
Programfördjupning
Övrigt

Kontakt

Skolförlagt

Terese Bernhardsson, studie och yrkesvägledare

+46 522‑69 75 14

terese.bernhardsson@uddevalla.se

Förslag på sidor