Elteknik

EE-Elteknik

Inriktningen elteknik ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.
Under första läsåret arbetar du med olika grundkurser som innehåller både praktiska och teoretiska moment. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Yrken som utbildningen kan leda till:

Installationselektriker, industrielektriker, hisstekniker, larm och säkerhetstekniker.
Vill du veta mer om yrkesgrupperna och vad du kan jobba som efter din utbildning sök på www.ecy.com.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande är fördelat på årskurs 2 och 3.

Att tänka på

Goda matematiska förkunskaper är ett plus då många kurser innehåller matematiska beräkningar.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Elteknik
Programfördjupning skolförlagt
Programfördjupning lärling
Övrigt

Förslag på sidor