Elteknik

Elev utför skolarbete på el- och energiprogrammet

Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för media och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker eller industrielektriker. Du kommer att lära dig att jobba med hållbar utveckling och olika system för styrning av belysning och ventilation.

Programmet passar dig som gillar både praktisk och teoretisk problemlösning, logiskt tänkande och att samarbeta med andra så väl som att arbeta självständigt. Tack vare den snabba teknikutvecklingen genomgår elbranschen en omfattande omvandling och står inför stora förändringar i framtiden.

Eftersom utbildningen är serviceinriktad får du träna dig i att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Social kompetens, service och säkerhetstänkande är också viktiga bitar.

Välj hur du vill läsa din utbildning

Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som gymnasielärling.

Det är samma utbildning men genomförs på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.

Läs mer om lärling - GLU

Arbetsmarknad och vidareutbildning

Behoven av att anställa utbildade inom el och energi har varit goda under en lång tid. Det har anställts nya medarbetare med både gymnasieutbildning och utbildning på högskolenivå. En del väljer att vidareutbilda sig efter gymnasieskolan.

Som elektriker kan du arbeta inom områden där installation eller eldistribution behövs. Exempel på sådana yrken är installationselektriker, industrielektriker, hisstekniker eller larm- och säkerhetstekniker.

Efter gymnasiet: Du kan börja arbeta som lärling efter gymnasiet. Lärlingstiden är 1 600 timmar (1 år).

Yrken som utbildningen kan leda till:

Installationselektriker, industrielektriker, hisstekniker, larm och säkerhetstekniker.
Vill du veta mer om yrkesgrupperna och vad du kan jobba som efter din utbildning sök på www.ecy.com.

Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Om du väljer att läsa den skolförlagda utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) fördelat på årskurs 2 och 3. Du har minst 15 veckors praktik.

Väljer du att läsa EE som lärling (GLU) kommer du gå i en lärlingsklass med elever från olika program. Du börjar din inriktning redan år ett och börjar din lärlingstid redan efter ca sex veckors skolförlagd grundutbildning

Att tänka på

Goda matematiska förkunskaper är ett plus då många kurser innehåller matematiska beräkningar.

Om gymnasieskolans el- och energiprogram på svenskt teckenspråk

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Elteknik
Programfördjupning skolförlagt
Programfördjupning lärling
Övrigt

Förslag på sidor