Bild och formgivning

Elev utför skolarbete på estetiska programmet, bild och formgivning

Teori - praktik - estetik

Detta är inriktningen för dig som vill utveckla dina kreativa sidor och bejaka din egen konstnärlighet och dina yrkesdrömmar samtidigt som du får en högskoleförberedande utbildning.

Vill du skapa och vara kreativ och arbeta med konstnärliga processer? Omsätta idéer till färdiga bilder, kläder, inredningar eller andra formgivna produkter? Få handledning och stöd för din personliga utveckling och på det vis som fungerar bäst för dig? Då är inriktningen Bild och Form rätt för dig!

I våra stora och välutrustade salar/ateljéer får du möjlighet att förverkliga dina kreativa idéer och lära dig olika tekniker inom såväl Teckning, målning, skulptur, tryck, fotografi, glas, keramik, mode- och inredningsdesign.

Utbildningen ger dig en stadig teoretisk grund och goda praktiska erfarenheter men också god kunskap inom konst och design både historiskt och nutida. Du får också en orientering inom andra kulturella och konstnärliga områden i de programgemensamma kurserna Estetisk orientering och Konstarterna och samhället. Vi har tre profiler som du efter det första gemensamma året kan välja mellan:

Bildkonst

Detta är en utbildning som ger en bra grund för fortsatta konstnärliga studier som kan leda till såväl konstnärliga yrken som annat.

Väljer du profilen Bildkonst så får du en bred grundläggande konstnärlig utbildning där du får möjlighet att jobba med såväl nya som mer traditionella konstnärliga tekniker och material. I de olika bild- och formkurserna får du möjlighet att utveckla ditt eget uttryck och bildspråk. Du får både praktiskt och teoretiskt lära dig mer om komposition, färg och form. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om bildkonstens betydelse nu och historiskt genom praktiska och teoretiska bildanalyser och reflektioner. Utbildningen ger dig en stadig teoretisk grund och goda praktiska erfarenheter. Du blir väl förberedd för högskolestudier inom konstnärliga och samhällsvetenskapliga områden. Du får också en bra grund för fortsatta studier inom datorspelsdesign och animationsutbildningar. Efter avslutad utbildning kanske du siktar på en framtid som bildkonstnär, illustratör, formgivare, serietecknare, bildlärare. animatör, textilkonstnär, arkitekt, scenograf, kostymtecknare, maskör, dekoratör, fotograf, konsthantverkare, konstpedagog, speldesigner eller kanske något helt annat. Valand, Konstakademin, Konstfack och HDK är några av de högre konstnärliga utbildningarna som kan bli aktuella för dig i framtiden.

Design

Denna utbildning ger en bra grund för blivande mode- eller inredningsdesigner.

Väljer du profilen Design så får du en bra grund för fortsatta studier inom Modedesign eller Inredningsdesign. Du får de kurser som heter samma för alla bild och form-elever fyllda med innehåll avpassat för den profil och det spår du valt. En del av kursmomenten kommer att samläsas men sen kommer kurserna att fyllas med innehåll som är väl avpassat till de olika spåren.

Merit

Den mer teoretiska profilen Merit ger en ännu bättre grund för de flesta utbildningar på högre nivå.

Du får då läsa de flesta Bild och formkurserna med det varierade innehåll som erbjuds på Sinclair men du får också möjlighet att komplettera med flera kurser inom Matematik och Engelska för högre meritpoäng till fortsatta teoretiska studier. De flesta högskole- och universitetsutbildningar står då öppna för dig oavsett vad du vill satsa på för yrkeskarriär.

Vi kommer också att ha en prova-på-dag. (Se länken för tider och vart du vänder dig för frågor)

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Bild och formgivning
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor