Uddevalla gymnasieskola

Teater

ES-Teater

Hos oss på teaterinriktningen spelar DU roll!

Här får du utveckla dina kreativa sidor, arbeta med skådespeleri och föreställningsarbete. Vi sätter stort fokus på att ta vara på din unika förmåga att utvecklas som person och fullt ut som skådespelare och i teaterarbetet i stort - samtidigt som vi förbereder dig för vidarestudier på universitet och högskola!

Vi på teaterinriktningen arbetar inledningsvis med olika drama- och improvisationsövningar för att skapa en grupp och en gemensam grund att stå på inför kommande teaterarbeten. Minst en gång per termin får du ta del av en teaterproduktion. Vi sätter stort fokus på att alla kan vara med, så oavsett om du har tidigare teatererfarenheter eller ej är du välkommen att börja hos oss!

Utöver kunskaperna inom scenområdet, skådespeleri, scenografi, kostym, mask, ljud, ljus och marknadsföring får du i din teaterutbildning med dig färdigheter som:

  • tränar dig i att samarbeta med andra
  • att tala och agera inför en publik

Du lär känna dig själv och stärker ditt självförtroende!

Vi åker på studieresor till Göteborg och ser teaterföreställningar flera gånger per läsår och arbetar med relevanta teaterprojekt. Vi har även ett internationellt teatersamarbete med en skola i Holland.

Oavsett om du fortsätter inom det estetiska området efter dina tre år hos oss är du rustad för vidare studier på universitet och högskola med en behörighet motsvarande samhällsprogrammet.

Som elev på det estetiska programmet har du möjligheter till goda studieresultat. Våra elever uppskattar att undervisningen består av både teoretiska och praktiska ämnen och att den kombinationen visat sig vara lyckosam för elevens totala studietid hos oss. På teaterinriktningen kan du fortsätta läsa språk från högstadiet, eller välja ett nytt språk. Vår studievägledare kan hjälpa dig så att dina individuella val ger de meritpoäng du vill ha.

Vi anpassar utbildningen utefter den du är och den potential vi ser hos dig och dina klasskamrater.

Välkommen till tre roliga, kreativa och utvecklande år hos oss!

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Teater
Programfördjupning
Övrigt