Administrativ service

HA-Administrativ och service

Inom inriktningen kommer du att få kunskaper om administrativt arbete och organisation i företag, hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt, kommunikation i skrift och tal är viktiga delar liksom kundservice.

Du får tillfällen att utveckla din förmåga till samarbete, service och självständighet, och du lär dig att framställa presentationsmaterial med hjälp av lämplig teknik.

Du får utveckla din förmåga att leda och organisera en verksamhet Här studerar du ämnena Administration, Affärskommunikation, Information och kommunikation samt Ledarskap och organisation med programfördjupningar.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Administrativ service
Programfördjupning skolförlagt
Programfördjupning lärling
Övrigt

Förslag på sidor