Handel och service

HA-Handel och service

Försäljning och kundservice handlar om kommunikation och om att utveckla kunskaper och färdigheter i service och personlig försäljning där vi riktar oss mot både arbete i detalj- och partihandel. Varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan är viktiga delar inom handel. Affärsutveckling, organisation och ledarskap, samt entreprenörskap ingår i utbildningen liksom näthandel.

Denna inriktning koncentrerar sig på Försäljning och kundservice, Handel, Inköp och logistik samt Näthandel med programfördjupningar.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Handel och service
Programfördjupning skolförlagt
Programfördjupning lärling
Övrigt

Förslag på sidor