Att vara elev på GLU

Eftersom mer än femtio procent av lärlingselevernas studier är förlagd till just lärlingsplatsen är det viktigt att ha ett fungerande system för att hitta rätt plats och för att bedöma att kunskapsmålen uppnås. Både i skolan och på din praktik finns därför ett flertal viktiga personer kopplade till dig och din utbildning:

  • Yrkesläraren lär ut grunder och teori, följer upp praktiken och sätter betyg.
  • Handledaren är en person på din praktikplats med stor yrkeserfarenhet. Denne blir din mentor och ger dig arbetsuppgifter, visar dig hur man gör och följer upp ditt arbete.
  • Lärlingskoordinatorn är en extra person i skolan som hjälper dig att hitta rätt lärlingsplats och ser till att alla delar i din utbildning hänger ihop.

Tack vare att GLU är en del av Uddevalla gymnasieskola som har riktiga verkstäder, specialklassrum, kök med mera kan vi även under skolförlagd tid garantera att ge rätt kunskaper i varje del av din utbildning.

Betyg

Betyg sätts alltid av en behörig lärare men yrkeslärare och handledare diskuterar innan betyg sätts och du själv görs också delaktig genom återkommande trepartssamtal.

Avtal och försäkring

För alla lärlingsplatser upprättar vi avtal som reglerar samarbetet och ansvarsfördelningen mellan skola och företag. Elever är försäkrade under sin praktik.

Studieekonomi

Studiebidrag

Utbetalas under tio månader per läsår (sept – juni) och är för närvarande 1050:-/mån. Bidraget behöver inte sökas utan kommer automatiskt.

Lärlingsersättning

När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform får du, utöver studiebidraget, 1 000 kronor per månad som ersättning för mat och resor. Har du högre kostnader täcker skolan dem.

Förslag på sidor