GLA på GLU

Gymnasial lärlingsanställning - GLA

Elever som går lärlingsutbildning på Industritekniska programmet har möjlighet att få så kallad gymnasial lärlingsanställning. Företaget anställer dig genom en tidsbegränsad GLA, Gymnasial lärlingsanställning och ger dig lärlingslön.

Läs mer på:

http://gymnasielarling.se

Förslag på sidor