Mer om GLU

Gymnasial lärlingsutbildning VS YrkesprogramFörstora bilden

Största skillnaden mellan en gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial yrkesutbildning är att du, som lärling, parallellt med dina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På din lärlingspraktik får du en handledare och tillsammans med denne gör du det mesta av din yrkesutbildning ute i verkligheten. Din yrkeslärare på skolan har hela tiden nära kontakt med handledaren på företaget och tillsammans "syr de ihop" din utbildning på bästa sätt.

När du tar studenten har du fått kontakt med företag/verksamheter vilket gett dig en bra start i ditt kommande yrke. Du har samma möjligheter att läsa kurser som de elever som går på de nationella programmen. Är du intresserad av att utbilda dig till ett särskilt yrke? Då kan vår gymnasiala lärlingsutbildning vara något för dig.

Minst 50 % av utbildningen på en praktikplats

Utbildningen är utformad så att du gör minst 50% av din utbildning på en praktikplats. På de flesta av våra yrkesprogram innebär det att du två dagar i veckan studerar på skolan och tillbringar de övriga tre på en arbetsplats. Detta kan variera något mellan olika program.

Under de skolförlagda dagarna har du gymnasiegemensamma ämnen med ämneslärare på GLU där du ingår i en klass bestående av lärlingskillar och tjejer från olika yrkesprogram. Dessa dagar har du dessutom yrkesteori med din yrkeslärare på programmet. På skolan har du också hjälp av din klasslots samt en lärlingskoordinator som fungerar som en länk mellan dig, skolan och praktikplatsen.

Din lärlingsplats är i så stor utsträckning som möjligt förlagd till hemorten vilket innebär att du slipper att pendla till skolan mer än nödvändigt. Företagen vi placerar lärlingar i är alla insatta i hur skolan arbetar och vad du ska få lära dig där. Skolan å sin sida måste veta hur företagen arbetar och vilka önskemål de ställer på nya medarbetare, både yrkesmässigt och i övrigt.

För att få de bästa förutsättningar när det gäller den företagsförlagda delen av utbildningen samverkar skola och företag. Detta gör vi bland annat genom att lärlingskoordinatorn tar kontakt och pratar med arbetsplatsen inför din praktik. Därefter tar yrkesläraren över med kontinuerliga besök där han/hon följer upp lärlingens studier samt tar emot synpunkter från företaget/handledaren.

Hårt arbete och mycket ansvar

Väljer du att göra dina yrkesstudier i lärlingsform är det mycket upp till dig själv att visa vad du går för. Att dela upp sina studier på skola och arbete betyder att du kommer att vistas i två helt skilda världar vilket är både roligt och spännande.

Men det kräver också att du är både motiverad och ansvarstagande som person. Du skall tycka om att lära och vilja visa upp din bästa sida för att klara av att studera som gymnasial lärling.

Förslag på sidor