Ansökan till Gymnasieingenjören i Uddevalla

 

Ansök till Gymnasieingenjörsutbildningen på Uddevalla Gymnasieskola genom att fylla i det formulär du hittar på denna länk.

Skriv ut formuläret och underteckna det innan du skickar in det tillsammans med en studieplan med betyg till antagningsnämnden i din hemkommun.

Går du på Teknikprogrammet i Uddevalla gymnasieskola eller inom Kommunförbundet Väst behöver du inte bifoga studieplanen.

 

Behörighetskrav

Slutbetyg från Teknikprogram eller motsvarande utbildning.

Lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

 

Komplettering av ansökan med examensbevis

Om du inte går på Teknikprogrammet i Uddevalla gymnasieskola eller Kommunförbundet Väst, måste du skicka en vidimerad kopia av ditt examensbevis till antagningskansliet i Uddevalla kommun. Den skall vara antagningskansliet tillhanda senast 16 juni 2019 för att din ansökan skall kunna behandlas.

Ansökan skall vara intagningsnämnden tillhanda senast den 30 april 2019.

Kontakt

Hans-Göran Palmqvist,

Lärare

hans-goran.palmqvist@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola östrabo 1 Kämpegatan 36

45132 

UDDEVALLA