Ansökan till Gymnasieingenjören i Uddevalla


Ansök till Gymnasieingenjörsutbildningen på Uddevalla Gymnasieskola genom att fylla i det formulär du hittar på

https://gying.se/

 

Komplettering av ansökan med examensbevis

Om du inte går på Teknikprogrammet i Uddevalla gymnasieskola eller Kommunförbundet Väst, måste du skicka en vidimerad kopia av ditt examensbevis till antagningskansliet i Uddevalla kommun. Den skall vara antagningskansliet tillhanda senast 16 juni 2019 för att din ansökan skall kunna behandlas.

Ansökan skall vara intagningsnämnden tillhanda senast den 30 april 2019.

Förslag på sidor