IT-mjukvarudesign

TE4 IT-mjukvarudesign

Profilen Mjukvarudesign är nationell och har tagits fram tillsammans med Teknikföretagen.

Den här profilen ska möta arbetslivets behov av gymnasieingenjörer med kunskap inom IT-sektorn. Du kan söka utbildningen oavsett vilken inriktning du nu har på Teknikprogrammet. Uddevalla gymnasieskola erbjuder 15 platser.

Vår utbildning inriktar sig på Webbutveckling.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Det fjärde året innebär att du har praktikperioder på ett eller flera företag. Totalt 10 veckors praktik.

I utbildningen ingår följande kurser: 

  • Gymnasieingenjören i praktiken (200p)
  • Teknik specialisering (100p)
  • Examensarbete (100p)
  • Mjukvarudesign (100p)
  • Gränssnittsdesign (100p)
  • Webbutveckling 2 (100p)
  • Webbutveckling 3 (100p)
  • Webbserverprogrammering 2 (100p)
  • Praktik 10 veckor

Har man redan i gymnasiet läst någon/några av dessa kurser, ersätts de med andra IT-kurser inom området Webbutveckling/Webbserverprogrammering.

För mer information:

Kontakta Hans-Göran Palmqvist 0522-69 74 38 eller Tomas Ländström 0522-69 69 41

För närvarande kan vi inte visa bilder

För närvarande kan vi inte visa bilder

Förslag på sidor