IT-nätverksteknik

TE4 IT-nätverksdesign

Profilen Informationsteknik är nationell och har tagits fram tillsammans med Teknikföretagen.

Den här profilen ska möta arbetslivets behov av gymnasieingenjörer med kunskap inom IT-sektorn. Du kan söka utbildningen oavsett vilken inriktning du nu har på Teknikprogrammet. Uddevalla gymnasieskola erbjuder 15 platser.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Det fjärde året innebär att du har praktikperioder på ett eller flera företag. Totalt 10 veckors praktik.

I utbildningen ingår följande kurser:

  • Gymnasieingenjören i praktiken (200p)
  • Teknik specialisering (100p)
  • Examensarbete (100p)
  • Datakommunikation och informationssäkerhet (200p)
  • Informationsteknisk arkitektur (100p)
  • Nätverks- och kommunikationstjänster (100p)
  • Nätverksadministration (100p)
  • Praktik 10 veckor

 

Har man redan i gymnasiet läst någon av dessa kurser ersätts de med andra IT-kurser.

För mer information:

Kontakta Hans-Göran Palmqvist 0522-69 74 38 eller Tomas Ländström 0522-69 69 41

Förslag på sidor