Kursplaner TE4

Behörighetskrav

Slutbetyg från fullständigt Teknikprogram eller likvärdig utbildning.

Minst E i 2250 poäng.

Kurser - IT Nätverksteknik

  • Gymnasieingenjören i praktiken (200p)
  • Teknik specialisering (100p)
  • Examensarbete (100p)
  • Datakommunikation och informationssäkerhet (200p)
  • Informationsteknisk arkitektur (100p)
  • Nätverks- och kommunikationstjänster (100p)
  • Nätverksadministration (100p)
  • Praktik 10 veckor

 

Har du frågor om det fjärde året kan du skicka dessa till: hans-goran.palmqvist@uddevalla.se

Förslag på sidor