Uddevalla gymnasieskola

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevalla gymnasiesärskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

Informationsfolder gymnasiesär

Informationsfolder Gysär

Läs mer om gymnasiesärskolan

Ansökan

Ansökan till gymnasiesärskolan sker via Antagning Fyrbodal.

Elevhälsoteam

Vi jobbar på alla program och skolhus på Gymnasiesärskolan.

  • rektor Ulf Nilsson
  • kurator Cecilia Bäck
  • skolsköterska Kate Trygg
  • specialpedagog Krstina Hilmerson
  • studie och yrkesvägledare Olof Danielski
  • socialpedagog Sofie OlaussonUlf Nilsson

Ulf Nilsson

Cecilia Bäck

Cecilia Bäck

Kate Trygg

Kate Trygg

Sofie Olausson

Olof Danielski

Olof Danielski

Kristina Hilmerson

Kristina Hilmerson

Kontakt

Ulf Nilsson, rektor

+46 522‑69 74 39

ulf.nilsson@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg

Östergatan 12

451 30 Uddevalla