Gymnasiesärskolan

Informationsfolder gymnasiesär 19/20

Informationsfolder Gysär 19/20

Gymnasiesärskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevalla gymnasiesärskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

 

Läs mer om gymnasiesärskolan

Ansökningsblankett Gysär

Ansökningsblankett Gysär


 

Elevhälsoteam

Vi jobbar på alla program och skolhus på Gymnasiesärskolan.

  • rektor Ulf Nilsson
  • kurator Linda Sköld
  • skolsköterska Kate Trygg
  • biträdande rektor Ingmarie Hansson
  • studie och yrkesvägledare Tina Apell
  • socialpedagog Sofie Olausson

 

 

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Linda Sköld

Linda Sköld

Kate Trygg

Kate Trygg

Tina Apell

Tina Apell

Sofie Olausson

Ingmarie Hansson

Ingmarie Hansson

Kontakt

Ulf Nilsson, +46 522‑69 74 39

Rektor

ulf.nilsson@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA

Ingmarie Hansson, +46 522‑69 72 50

Rektor bitr.

ingmarie.hansson@uddevalla.se

Agneberg

Östergatan 12 

Tina Apell, +46 522‑69 68 73

Studie och yrkesvägledare

tina.apell@uddevalla.se

Agneberg

Östergatan 12