Individuella program

De Individuella programmen finns på Agneberg

Utifrån nationella och lokala styrdokument, strävar vi mot att erbjuda eleverna en utvecklande skolmiljö. Individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

- estetisk verksamhet

- hem- och konsumentkunskap

- idrott och hälsa

- natur och miljö

- individ och samhälle

- språk och kommunikation

Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Vi lägger stor vikt vid att skapa en positiv anda och att stimulera varje elev till utveckling.

Under åk 4 får eleverna möjlighet till Praktik. Denna praktik kan vara förlagd till Daglig Verksamhet eller annan arbetsplats. Syftet med praktiken är att eleven ska få upplevelser/erfarenheter av arbetslivet och att utslussningen till tänkbar framtida sysselsättning efter skolan underlättas.

Kontakt

Ulf Nilsson, +46 522‑69 74 39

Rektor

ulf.nilsson@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA

Ingmarie Hansson, +46 522‑69 72 50

Rektor bitr.

ingmarie.hansson@uddevalla.se

Agneberg

Östergatan 12 

Tina Apell, +46 522‑69 68 73

Studie och yrkesvägledare

tina.apell@uddevalla.se

Agneberg

Östergatan 12