Handel och administration HA

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet ger dig grundläggande utbildning inom handels- och tjänstesektorn. Du får också kunskaper i att driva eget företag. Efter utbildningen kan du söka dig direkt ut i arbetslivet eller studera vidare.

Inom programmet finns två inriktningar:

Administrativ service (skolförlagt och lärling)

Handel och service (skolförlagt och lärling)


Entreprenörskap, administration, ekonomi, handel och service är viktiga delar i utbildningen. Den elektroniska handeln ökar stadigt och försäljning och marknadsföring via Internet blir allt viktigare. Flera av våra kurser behandlar dessa områden och på Handels- och administrationsprogrammet är datorn därför ett viktigt hjälpmedel.

Läs mer om lärling

Programmets karaktär och uppbyggnad

Centrala begrepp i utbildningen och gemensamma ämnen är, förutom Entreprenörskap, Försäljning och kundservice, Handel samt Information och kommunikation.

Miljöfrågor och internationalisering betonas i kurser och i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Se Skolverkets film om Handels- och administrationsprogrammet

Kontakt

Kajsa Årebo Balsanius, +46 522‑69 68 72

Studie och yrkesvägledare

kajsa.arebo-balsanius@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA