Hotell och turism HT

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet utbildar dig för jobb inom hotell- och turismbranschen. Du får träningen i att vara serviceinriktad och du kommer att få lära dig mer om hotell, turism, kommunikation, marknadsföring, entreprenörskap och servering.

Inom programmet finns inriktningen:

Hotell och konferens (lärling)

 

Receptionsklocka

De flesta yrkeskurserna på Hotell- och turismprogrammet passar extra bra att ha på en praktikplats som arbetsförlagt lärande (APL), så Hotell- och turismprogrammet erbjuds som lärlingsutbildning. Rent konkret innebär det att minst 51 % av utbildningen sker på en praktikplats. Resten av skoltiden går du i din klass på Agneberg.

Under första läsåret kommer höstterminen att bestå av lektioner i ämnen som hotell, turism, service, servering, svenska, engelska, matematik och idrott & hälsa som studeras tillsammans med klassen på skolan. Praktiken (APL) startar till vårterminen och då kommer du att vara på din praktikplats onsdag, torsdag och fredag varje vecka. På måndagar och tisdagar är det lektioner på Agneberg som vanligt.

År två och tre har samma upplägg med två dagar skola och tre dagar praktik. På praktikplatsen finns en handledare som yrkesläraren har tät kontakt med. Yrkesläraren gör också besök på praktikplatsen.

 

För närvarande kan vi inte visa bilder

Kontakt

Kajsa Årebo Balsanius, +46 522‑69 68 72

Studie och yrkesvägledare

kajsa.arebo-balsanius@uddevalla.se

Agneberg

Östergatan 12