Industritekniska IN

Industritekniska programmet

Ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med modern industriell teknik och industriteknisk produktion.

Inom programmet finns två inriktningar:

Produkt och maskinteknik (skolförlagt och lärling)

Svetsteknik (skolförlagt och lärling)

Studera med anställning

Från läsåret 2017/2018 kan du vara anställd samtidigt som du studerar.

IN med lärlingsanställning

Från idé till färdig produkt

På Industritekniska programmet arbetar du med handstyrda och datorstyrda maskiner i skolan och på olika arbetsplatser. Du följer en idé till färdig produkt, lär dig hur olika material och produkter fungerar både i produktionen och i samhället.

Efter utbildningen

Du kan söka arbete hos ett industriföretag. I dag sker den tekniska utvecklingen mycket snabbt. Den svenska industrin behöver anställda som är beredda på att utbilda sig vidare och arbeta med nya uppgifter. Det finns många vidareutbildningar för dig som studerat på Industritekniska programmet. Många företag har också egen fortbildning för sina anställda.

Se Skolverkets film om Industritekniska programmet

Kontakt

Hanna Lindblad, studie och yrkesvägledare

+46 522‑69 74 22

hanna.lindblad@uddevalla.se

Östrabo 1
Kämpegatan 36

Förslag på sidor