Uddevalla gymnasieskola

Alternativ studieväg - SA, FS

Alternativ studieväg för: Samhällsvetenskapsprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet

Denna studieväg är ett komplement till de utbildningar Uddevalla gymnasieskola erbjuder på Samhällsprogrammet och Försäljnings- och Serviceprogrammet och riktar sig till dig som har behov av särskilda stödinsatser och undervisning i mindre grupp.

Väljer du denna studieväg läser du Samhällsvetenskapsprogrammet eller Försäljning- och serviceprogrammet på ett annat sätt. Du läser samma kurser som ingår i programmet men vilken årskurs du läser kurserna kan skilja sig åt. Den inriktning du kan läsa inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är Beteendevetenskap. Mer information om innehållet i respektive program finns på programmets sidor.

Undervisning och lärande sker i små grupper i anpassad och lugn miljö. Som elev har du utökad möjlighet till stöd av specialpedagog, speciallärare och ungdomskonsulent som är kopplade till utbildningen. Personalen har stor erfarenhet av samarbete med habilitering, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri), LSS (Lagen om stöd och service) med flera.

Du söker denna alternativa studieväg på samma sätt som andra utbildningar. Kraven för behörighet är de som gäller för respektive program. Det kommer att ske en individuell prövning utifrån diagnos/utredning inom till exempel AST eller NPF (autismspektrumtillstånd/ neuropsykiatriska funktionshinder). En överlämning kommer att ske mellan avlämnande skola och Uddevalla Gymnasieskola. Vi kommer att ha tät kontakt med dina vårdnadshavare.