Naturbruk NB

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett program som passar dig som vill arbeta i och bruka naturen. Programmet ger kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Inom programmet finns tre inriktningar:

Djurpark (lärling)

Hästskötare (lärling)

Hund (lärling)

Djuvård/djursjukvård (lärling)

Naturbruk innefattar olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser.

Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer.

Läs mer om lärling

Kontakt

Kajsa Årebo Balsanius, +46 522‑69 68 72

Studie och yrkesvägledare

kajsa.arebo-balsanius@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola