Naturbruk NB

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett program som passar dig som vill arbeta i och bruka naturen. Programmet ger kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Inom programmet finns tre inriktningar:

Djur (lärling)

Hästskötare (lärling)

Trädgård (lärling)

Naturbruk innefattar olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser.

Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer.

Läs mer om lärling

Kontakt

Heidi Öhman,

Studie och yrkesvägledare

heidi.ohman@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola