Djurpark

NB-Djur

Du får lära dig att sköta och vårda djur av alla de slag samt hur de lever och kommunicerar. Det här är utbildningen för dig som vill uppleva hur det är att jobba nära djuren och lära dig djurparksarbetet på riktigt. Du utvecklar förmåga att arbeta med djurparksdjur och deras biologi, naturliga beteenden samt foderhante - ring. Du lär dig arbeta etiskt och säkerhetsmedvetet. Du får kunskap om hur man kan förebygga skador och sjukdomar hos djurparksdjur. Inom profilen ges du möjlighet att avlägga examen i grundläggande läkemedelshantering för djurparksdjur (D8/D9), vilket ger dig behörighet att ge injektioner, sätt kanyl samt provtagning.

AM-körkort är en förutsättning för att kunna arbeta i djurpark och du ges därför möjlighet att även ta detta under din utbildning.

Vi samarbetar med Nordens Ark där fokus ligger på utbildning, bevarande, forskning och information.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Djur
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor